20 anys gestionant les aus urbanes

ESP   |  CAT 

Tórtora turca 

(Streptopelia decaoto)

La tórtora turca és una espècie originària del sud-est asiàtic que s'ha anat estenent de manera natural cap a l'oest fins a ocupar bona part d'Europa.

Per tant, a casa nostra és una espècie nouvinguda però no pròpiament exòtica ni introduïda.

La ràpida expansió de la tórtora turca es deu bàsicament a la seva associació amb les poblacions humanes, incloent-hi tant els ecosistemes urbans com els rurals.

Aquesta espècie és portadora de diverses malalties, que poden afectar a altres aus i fins i tot en algun cas als humans.

Les tórtores turques nien en arbres a l'interior, o ben a prop, de les zones habitades.


El fet de niar en arbres fa difícil que es pugui dissenyar un pla de control dels nius.

Es tracta d'una espècie amb una gran capacitat reproductora, com els coloms, que tot i pondre només dos ous pot criar fins a més de 4 vegades l'any, de primavera a tardor.

Les tórtores turques són bàsicament granívores, i a les zones colonitzades recentment s'alimenten sobretot d'aliment proveït per l'home. 

Per tant, la millor manera de reduir les seves poblacions és incidir en l'aliment que els oferim, cobrint amb xarxes els magatzems de gra i reduint la disponibilitat de menjar a l'interior de pobles i ciutats. 

D'altra banda, les tórtores turques es capturen bé amb xarxades i gàbies per a coloms. 

Així, les captures son un bon mètode per a la reducció inicial de les seves poblacions.