20 anys gestionant les aus urbanes

ESP   |  CAT 

Protecció visual


Reflectors de llum (EagleEye©):
Es tracta d'un aparell amb un peu metàl·lic i una piràmide giratòria amb superfície reflectant, que reflecteix la llum del sol en un espectre que recorda als colors dels depredadors. Els flaixos continus de llum espanten les aus.

Aranyes:
Es tracta d'un aparell metàl·lic amb un sistema de varilles mòbils d'acer inoxidable amb una bola de policarbonat al seu final. El vent fa moure les varilles i les aus s'espanten. Útil per a la protecció de superfícies petites, com ara velers, llanxes, extractors d'aire, etc.

Cintes reflectants:
Es tracta d'unes cintes de polietilè que emeten un reflex iridiscent vermell. Trossos d'aquestes cintes es lliguen a l'estructura a protegir, i el vent les farà volar i la llum del sol generarà els reflexos. S'han emprat amb èxit per a protegir molls, horts, jardins, etc.

Globus d'heli amb ulls de depredador:
Es tracta d'uns globus de plàstic gruixut inflats amb heli y amb uns colors molt vius i uns grans ulls que simulen un depredador. Es poden combinar amb estímuls sonors, amplificant la percepció de perill de les aus. Útils per a la protecció, de molls, jardins, balcons, bots, horts, etc.

Models de depredadors:
Es tracta de col·locar models realistes de depredadors a la zona a protegir. Són tant o més efectius que els globus amb ulls si es canvien sovint de lloc.
Una opció sofisticada és emprar avionetes d'aeromodelisme amb forma i colors d'au de presa.

Vols de drons amb forma de falcó o àliga:
Una opció també possible és fer volar drons amb forma de falcó (per a coloms, cotorres i estornells) o àliga (per a gavians) per sobre de l'edifici o espai a protegir. Aquest sistema, aplicat repetidament, pot obligar a les aus (cotorres, estornells, etc.) a abandonar un dormider i buscar un lloc més segur on descansar. Els vols repetits i periòdics del dron amb forma de depredador també poden mantenir a les aus allunyades de certs espais o edificis, per percebre'ls com a perillosos.