20 anys gestionant les aus urbanes

ESP   |  CAT 

Sistemes de repulsió d'aus

La repulsió pretén fer fugir les aus d'un lloc que ja ocupen generant-los molèsties tàctils o respiratòries.

Es tracta de sistemes més dràstics que els anteriors, ja que impliquen una acció directa sobre el cos dels animals i no simplement un espant.

Per tant, en general s'haurien d'emprar un cop s'hagin provat els sistemes dissuasius i aquests hagin fracassat, o bé en casos en què el fet que els ocells faci temps que ocupen un espai ja faci pensar que la dissuasió serà inútil.

Vailets elèctrics 
Circuits que es posen a cornises i que emeten una descàrrega elèctrica de baixa intensitat  quan les aus els  trepitgen.
• Per alimentar-se d'electricitat poden o bé connectar-se al corrent elèctric o bé disposar d'un  panell solar.


Gels repel·lents

S'apliquen a les superfícies on es vol evitar que s'hi posin les aus i que els generen molèsties tàctils i gustatives. - Adequats per a foragitar les aus de cornises de façanes, bigues i fins i tot arbres.
Es degraden, però, amb el temps,  i necessiten d'una neteja periòdica.

Líquids repel·lents
Líquids amb els quals es ruixen les superfícies que es volen protegir.
Aquests líquids contenen un producte que irrita les aus.

Líquids vaporitzats repel·lents 
Es tracta d'un sistema de vaporització d'un líquid irritant que molesta molt a les aus i les força a marxar.
Serveix per  a foragitar les aus de jardins o d'hortes.