20 anys gestionant les aus urbanes

ESP   |  CAT 

Captura d'aus amb gàbíes i sistemes especials

Colomba Control S.L. considera que la captura d'aus urbanes és un últim recurs necessari quan els altres no són suficients per a la gestió adequada de les seves poblacions.

Cal entendre que la captura és un substitutiu de la depredació, que és el mecanisme de regulació natural de les poblacions d'aus.

I a les ciutats, on no hi ha (gairebé) depredadors, si no es regulen aquestes poblacions es produeix un increment exponencial de les mateixes fins a esgotar els recursos disponibles, moment en què els animals acaben morint de fam i d'epidèmies, el que genera molt més patiment que no pas el sacrifici controlat de les aus amb CO2.

Captura amb canons llença-xarxes

Al llarg dels seus 20 anys d'història la nostra empresa ha desenvolupat i patentat uns canons llença-xarxes propis que funcionen amb aire comprimit, més segurs que els que funcionen amb explosius, que es poden accionar manualment o a distància, i que permeten, en funció de la mida de la xarxa, la captura de petites, mitjanes o grans quantitats de coloms (fins a més de 1000) d'una sola tirada.

La captura de coloms amb canons-llença xarxes es fa en espais on prèviament els coloms han estat encebats. L'elecció dels punts d'encebament es fa en funció de l'experiència dels nostres tècnics, per tal de garantir que el màxim nombre possible de coloms s'hi vegin atrets.

La captura amb canons llença-xarxes té l'avantatge que es poden agafar molts animals d'un sol cop.

Les xarxades són un instrument òptim quan la població és gran i es poden concentrar els coloms en punts concrets. En canvi, quan els coloms es troben molt dispersos o són molt esquerps, o quan els veïns rebutgen les captures, resulta millor de capturar-los amb gàbies.

Les xarxades serveixen per a coloms i tórtores turques, però no per a tudons.

En el cas de les cotorres, poden servir només quan aquestes baixen a menjar a terra en grup.
Captura amb gàbies

Colomba Control S.L. ha desenvolupat i patentat un model millorat de gàbies que, a diferència de les gàbies comercials, permet la captura de molts individus adults i no només de joves.

Aquesta gàbia pot tenir qualsevol mida o forma i pot presentar una o varies entrades capturadores.

A dins la gàbia hi ha aigua i aliment per a 15 dies, de manera que els operaris de Colomba Control S.L. procedeixen setmanalment a enretirar els coloms.

Les gàbies són un sistema molt efectiu per a la captura dels coloms d'una determinada zona, i si es deixen operatives durant diversos mesos poden capturar tants o més coloms que les xarxades.

A més, si es col·loquen a llocs elevats i no transitats com ara sostres o terrats, tenen l'avantatge de fer les captures d'una manera molt discreta.

Però a més, les gàbies es poden anar canviant de lloc molt fàcilment i difícilment els coloms poden aprendre a evitar-les.

 

 


No obstant, requereixen de visites setmanals dels tècnics, per la qual cosa si es mantenen operatives durant molt temps acaben sortint més cares que les xarxades.


Captures especials


Colomba Control S.L. disposa d'un ampli ventall d'estratègies i aparells per a la captura de coloms i aus urbanes que es podem emprar en funció de les condicions particulars de l'espai afectat.

Així, podem realitzar captures especials en naus industrials, magatzems, edificis abandonats, etc.