20 anys gestionant les aus urbanes

ESP   |  CAT 

Avís legal

En relació al compliment de la Llei de Protecció de Dades, l'informem que les dades personals facilitades per vostè restarien incloses en uns fitxers informàtics propietat i responsabilitat de Colomba Control, S.L., amb Codi d'Identificació Fiscal número B60786282, amb domicili social a Terrassa BCN, carrer Cervera, 5 - i serien tractades per mètodes automatitzats amb l'única finalitat de fer possible la gestió administrativa de la nostra relacions comercials, i/o de permetre la realització dels serveis explicats en aquest lloc web.

Podria Vostè exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la vigent Llei 15/1999 de Protecció de Dades, simplement notificant-ho per correu, fax o e-mail.

La finalitat fonamental d'aquest lloc web és donar a conèixer proposta de negoci i comercial entre empreses, per això guardem el correu electrònic o les dades rebudes amb l'única finalitat de permetre aquest contacte, entenent que la informació rebuda ha estat destinada per relacions professionals , i no personals. Les dades contingudes en la base de dades que permet la realització d'aquest servei, es refereixen exclusivament a Empreses i professionals, i no és obligatori introduir o aportar qualsevol dada de caràcter personal.

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, l'informem que les dades legals sobre aquest lloc web, són els següents:

Titular: Colomba Control, S.L.
Domicili: Carrer Cervera 5 - 08227 Terrassa BCN
CIF: B60786282
Contacte:
Telf: 93.784.86.37
E-mail : info@colombacontrol.com
Registre: Colomba Control, S. L. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 26983, Foli 106, Fulla B111, Inscripció 1ª.