20 anys gestionant les aus urbanes

ESP   |  CAT 

VENDA DE GÀBIES

Colomba Control posa a la venda un nou model de gàbia desenvolupat i patentat per la pròpia empresa i que, a diferència de les gàbies comercials, permet la captura de molts individus adults i no només de joves. 

Aquesta gàbia pot tenir qualsevol mida o forma i pot presentar una o varies entrades capturadores. 

A dins la gàbia hi ha aigua i aliment per a 15 dies, de manera que la retirada de coloms es pot realitzar amb una freqüència setmanal.

Aquestes gàbies estan composades per dues parts:

a) Una entrada capturadora
b) Una gàbia d'emmagatzematge 

a) Entrada capturadora: s’acciona mecànicament, de manera que no requereix d’alimentació energètica, cosa que permet col·locar la gàbia a qualsevol lloc i que fa que tingui una autonomia il·limitada. 
 

Aquesta entrada consisteix en un “molí automàtic” acoblat a una menjadora de blat, i regula l'entrada a la gàbia d'emmagatzematge. 

Al no presentar varetes, els coloms poden accedir lliurement a l'interior de l'entrada sense desconfiar, atrets tant pel mejar com per la presència dels coloms reclam dins la gàbia. 

No és fins que els coloms trepitgen una palanca que hi ha al terra que s'acciona un resort que fa que el molí giri, empenyent-los endins. 

Això fa que aquesta entrada capturi tant adults com joves, mentre les gàbies tradicionals que funcionen amb una cortina de varetes a l'entrada bàsicament agafen joves (els adults desconfien quan senten les varetes al cap). 

Cada cop que el molinet gira, la menjadora deixa anar menjar. 

Així, l'entrada queda lliure i amb gra per terra, a punt perquè un nou colom hi entri, i així successivament fins que la corda mecànica de la gàbia s’acaba.

b) Gàbia d'emmagatzematge: aquesta gàbia està feta de malla metàl·lica i pot tenir mides i formes diferents en funció de la quantitat de coloms a capturar, les característiques del lloc, etc..

Al seu interior se li col·loquen un o dos coloms de reclam, així com dispensadors d'aigua i menjar.