20 anys gestionant les aus urbanes

ESP   |  CAT 

PROBLEMES GENERATS PER LA FAUNA URBANA

La presència d'aus a les ciutats pot causar diversos tipus de perjudicis als seus habitants:

1. Embrutament i degradació d'immobles:

La concentració d'aus de mida mitjana o gran en les façanes, terrats, patis interiors, etc. pot provocar l'acumulació de defecacions, plomes i material dels nius que pot embrutar considerablement aquests espais i elements arquitectònics

Les defecacions, a més, tenen un pH àcid que fa que siguin corrosives i puguin degradar els elements arquitectònics (pedra, pintura, etc.). Aquestes defecacions són especialment abundants en els dormidors i llocs de nidificació, ja que moltes aus defequen al matí just abans d'eixir a buscar aliment.


Les aus urbanes que generen més problemes d'aquest estil són els coloms, que solen posar-se i niar en les cornises dels edificis o en racons més o menys protegits dels mateixos.
També les gavines poden causar problemes d'embrutiment en edificis on es concentrin en gran nombre, així com en molls i altres construccions dels ports.En el cas dels estornells, les seves concentracions multitudinàries en arbres per dormir poden causar un gran embrutiment dels vehicles aparcats sota.

2. Molèsties per soroll:

Certes aus socials emeten constantment crits de contacte per saber en tot moment on es troben els altres membres del grup, evitant així quedar aïllats i ser presa fàcil dels depredadors. D'altra banda, en espècies territorials els mascles solen cantar des de llocs elevats per marcar el seu territori, cants que s'intensifiquen abans i durant el període de cria.Dormidor de Aratinga.Algunes espècies d'aus emeten vocalitzacions molt estridents que poden causar importants molèsties als veïns, especialment quan vénen de grups grans. Les espècies que poden resultar més molestes en aquest sentit són les cotorres de Kramer i els estornells en els dormidors (especialment durant l'ocàs i l'alba), les cotorres argentines a prop dels nius (que utilitzen com a dormidors durant tot l'any) i els coloms a les colònies de nidificació (que estan actives bona part de l'any).
dormidero de Aratinga
  Dormidor de cotorres a València. Foto: Ricardo Acosta, Lokímica
3. Problemes higiènics-sanitaris:

A nivell mundial s'ha descrit que les aus han actuat com a vectors d'infecció dels humans (Zoonosi) pels bacteris Salmonella, Escherichia Coli, Campylobacter i Chlamydophila psittaci, així com pel virus de la malaltia de Newcastle (NDV) i el Virus del Nil Occidental.A més, en les acumulacions de defecacions poden créixer alguns fongs que poden causar malalties més o menys greus (especialment Histoplasmosis i Cryptococcosis).No obstant això, el nombre de persones infectades a través de les aus és molt baix. 

No obstant això, les aus i les seves restes poden actuar com a importants reservoris de bacteris, i aquest efecte pot ser molt més preocupant que la transmissió directa de malalties.A més, en els nius dels ocells hi ha paparres i puces que malgrat ser específiques d'aus, ocasionalment també poden picar als humans.

A Catalunya, els problemes sanitaris més importants són ocasionats per les Colomes i les Gavines.

4. Atacs a prop del niu:

Les gavines són aus de mida mitjana-gran armades amb potents pics. Quan nien en sostres i terrats, i molt especialment quan tenen polls, poden llançar atacs contra els humans que s'acosten als seus nius. Si bé aquests atacs no són realment perillosos, poden espantar els veïns i impedir pujar al terrat del seu edifici.