20 anys gestionant les aus urbanes

ESP   |  CAT 

SERVEIS A LES EMPRESES I PORTS

Colomba Control S.L. té una àmplia experiència de treball amb empreses privades.

Els principals serveis que els oferim són els següents

1-Protecció d'espais, edificis i magatzems amb sistemes de dissuasió i repulsió d'aus

2-Captures amb canons llança-xarxes, gàbies millorades de disseny propi i sistemes de captura massius dissenyats a mida

3-Inhibició de la reproducció dels coloms mitjançant el subministrament d'aliment anticonceptiu

4-Retirada de nius, ous i polls de cotorres i gavians

5-Neteja d'edificis afectats per brutícia generada per aus

En el cas de la protecció d'espais, edificis i magatzems, els sistemes que oferim són els següents:

Sistemes de dissuasió d'aus

Protecció física
Amb punxes, plans inclinats, xarxes i fils metàl·lics o plastificats.
També, protecció de portes d'accés als magatzems de gra amb tires de vinil, que permetin el trànsit lliure de camions sense permetre el pas dels coloms i tórtores.

Protecció visual
Amb reflectors de llum, aranyes, cintes reflectants, globus amb grans ulls, models de depredadors i vols de drones amb forma de rapinyaire.

Protecció acústica
Amb emissió de crits d'alarma de la mateixa espècie, crits de depredadors i sons d'alta freqüència.

Sistemes de repulsió d'aus

-Circuits electrificats, líquids, líquids vaporitzats i gels que molesten les aus i les fan marxar d'un lloc.

Per a la instal·lació o aplicació dels elements de dissuasió i repulsió en façanes i llocs que impliquin treballs en alçada, disposem de personal especialitzat i acreditat per a la realització d'aquests treballs.

Captures
En el cas de la realització de captures, disposem d'un ampli ventall de canons llença-xarxes i de gàbies de disseny propi i amb patent, així com d'altres sistemes especialitzats de captura, que permeten adaptar-se a les necessitats de cada empresa:

1.Canons llença-xarxes
Disposem de canons manuals i accionats a distància amb xarxes de diferents dimensions i que ens permeten des de la captura de quantitats petites d'aus en espais reduïts fins a la captura de grans quantitats d'aus (més de 1000) d'una sola tirada en espais amplis.

Tenim àmplia experiència en l'ús dels canons en fàbriques alimentàries (oli, pinsos, etc.) i en magatzems de gra.

2.Gàbies
També són de disseny propi i patentades, millorades per a la captura d'aus adultes i amb formats i formes variables i adaptables a les necessitats de cada cas.

Les gàbies presenten, d'una banda, una o diverses entrades capturadores i, de l'altra, una gàbia de mida i forma variables formada per una malla metàl·lica que manté les aus tancades en un espai amb provisió d'aigua i aliment per a 15 dies.

Les gàbies es poden muntar i desmuntar molt fàcilment, amb la qual cosa es poden moure d'un lloc a un altre segons necessitats.

Aquest mètode és recomanable en aquells casos en què les aus són difícils d'atreure a menjar a terra perquè disposen de molt menjar al seu voltant.

3.Captures massives amb mètodes dissenyats a mida
Colomba Control S.L. té molta experiència en el disseny i construcció de mètodes de captura específicament pensats per a situacions especials o particulars. 

Per exemple, Colomba Control S.L. ha dissenyat trampes per a la captura massiva de coloms en els magatzems de gra dels ports i fàbriques de pinso.