20 anys gestionant les aus urbanes

ESP   |  CAT 

PROTECCIÓ FÍSICA

La protecció física pretén dificultar que les aus es posin en una determinada cornisa, terrat, etc.

Els principals productes disponibles per a la protecció física són els següents:

1-Punxes: sistema clàssic per a la protecció de cornises i façanes.2-Xarxes: sistema de protecció molt efectiu per a protegir grans superfícies.


3-Plans inclinats: es tracta d'una estructura de policarbonat amb un pla inclinat de 45ºque faci impossible (o molt incòmode) per a les aus d'estar-s'hi aturades. Molt adequat per a façanes perquè no genera cap impacte visual.4-Fils: permeten protegir cornises amples i fins i tot els sostres de grans edificis, naus industrials o grans coberts, especialment dels gavians, mitjançant una estructura en xarxa.
5-Portes de tires de vinil: permeten evitar que els coloms entrin a magatzems de gra a través dels portals oberts per on transiten constantment els camions.