20 anys gestionant les aus urbanes

ESP   |  CAT 

SISTEMES DE DISSUASIÓ

La dissuasió pretén evitar que les aus ocupin un determinat espai.

Per a evitar-ho, es poden emprar mecanismes físics, visuals i auditius, o una combinació d'ells, per tal que les aus percebin que aquell espai no és apte per a posar-s'hi, dormir-hi o niar.

Per tant, és un sistema de prevenció, que s'avança al problema.

No obstant, els sistemes dissuasoris també es poden aplicar un cop hi ha un problema d'aus en un determinat espai per a fer-les desistir de seguir-lo ocupant.

Si bé els sistemes poden semblar prou simples, la seva aplicació requereix de l'assistència tècnica especialitzada del personal de Colomba Control S.L.

Segons com es col·loquin les proteccions físiques, aquestes poden ser totalment inútils.


Segons en quina orientació es posin els estímuls visuals respecte al sol i segons en quina disposició es col·loquin uns respecte dels altres, seran més o menys efectius molestant, espantant o foragitant les aus.

Segons amb quina periodicitat s'escoltin els crits d'alarma, i segons si el seu origen canvia o no de procedència, les aus s'habituaran o no a ells.

Per tant, és molt important confiar la col·locació i ús dels sistemes dissuasoris al nostre personal tècnic especialitzat.