20 anys gestionant les aus urbanes

ESP   |  CAT 

Gestió Eco-Etológica de la fauna urbana

Colomba Control  està fermament compromesa en la regulació de les poblacions d'aus urbanes als nostres pobles i ciutats mitjançant una visió de gestió, construïda des d'una perspectiva ecològica. Això implica incidir en la disponibilitat de recursos (aliment, aigua i espais on criar) a l'hora de regular les poblacions d'aus urbanes.

Una altra opció, complementària més que no pas alternativa, és la d'incidir sobre la reproducció. En aquest sentit, podem subministrar aliments tractats amb anticonceptius per tal d'inhibir la fecundació dels ous. D'aquesta manera evitarem o, almenys, reduirem d'una manera important el reclutament de joves a la població. També podem actuar punxant els ous als nius, de tal manera que els pares segueixin incubant sense èxit (i sense fer nous nius ni realitzar noves postes, com passaria si simplement treiem els ous).

Ara bé, si no podem incidir sobre els recursos ni sobre la reproducció, i donat que a les ciutats no hi ha depredadors naturals, ens tocarà assumir el seu rol i capturar un cert percentatge de la població cada any. Alternativament, si no fem res el que aconseguirem serà un creixement exponencial de les poblacions d'aus urbanes fins que hi hagi més animals dels que es poden alimentar, seguit d'una fase de fam i d'epidèmies que reduirà novament les poblacions. L'explosió poblacional inicial i l'expansió posterior de malalties seran font de múltiples problemàtiques socials i higiènico-sanitàries que caldria evitar. És per això que la gestió de la fauna urbana no és una opció sinó una necessitat.

Un cop veiem la ciutat com un ecosistema, i entenem la necessitat d'intervenir (és a dir, de gestionar) les poblacions de les aus urbanes per evitar el seu creixement descontrolat, podem començar a esbossar les línies bàsiques d'un pla de gestió integral d'aquestes espècies.

Per a l'elaboració del Pla de Gestió Integral de les Poblacions d'Aus Urbanes ens serà molt útil el coneixement del comportament de les espècies a gestionar.Per exemple, el coneixement de la comunicació en aus, tant mitjançant senyals acústics com visuals, ens permetrà repelir-les d'aquells espais on la seva presència pugui generar molèsties.