20 anys gestionant les aus urbanes

ESP   |  CAT 

Retirada de nius, ous i polls

La nostra empresa s'encarrega de la tasca de retirada de nius, ous i polls d'aus urbanes quan aquest servei li és encomanat per part dels gestors, habitualment públics.

En el cas dels coloms, aquesta activitat es restringeix bàsicament a la retirada d'ous en colomars controlats.

No obstant, en el cas dels gavians i les cotorres aquesta és una activitat fonamental.

En el cas dels gavians, els seus nius en terrats i sostres són una font constant de molèsties als veïns de certes poblacions, especialment costaneres.


A Barcelona i altres localitats la nostra empresa procedeix a la retirada de nius (amb ous o polls) de gavians tan bon punt rep la comunicació d'una queixa dels veïns per part de les autoritats municipals.

En altres casos el que fem és punxar els ous, o substituïr-los per uns de plàstic, de tal manera que els adults reproductors segueixin incubant-los i no facin un segon niu i una segona posta a un altre lloc.

D'altra banda, en el cas de les cotorres l'eliminació de nius amb polls és el millor instrument de què disposem ara per ara per a controlar el creixement i expansió d'aquesta espècie exòtica invasora.

És per això que utilitzem aquest sistema en poblacions com Mataró o El Prat de Llobregat.